flygaranti.dk

Kære rejsende

Du er kommet ind på denne hjemmeside, fordi du gennem dit rejsebureau har valgt at tegne en flyselskabskonkursforsikring.

Ved at indtaste dit efternavn og det policenummer du har fået oplyst fra rejsebureauet, kan du se de oplysninger der ligger inde om din forsikring – din rejserute, hvem der er forsikret, og hvor meget I er forsikrede for.

Du skal være opmærksom på at flyselskabskonkursforsikringen i henhold til Lov om Rejsegarantifond alene dækker for ferierejser – forretningsrejser er ikke dækkede under ordningen.

Hvis du ikke kan finde din police, eller hvis policen ikke svarer overens med det du mener at have aftalt, skal du sende en mail til info@flygaranti.dk

Police nummer:
Efternavn:
Vis